Giá bán lẻ xăng dầu thay đổi ngày 30/11/2019

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới nhất ngày 30/11/2019

Theo văn bản số 9139/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Vào lúc 15h00 ngày 30/11/2019, Hiệp Phong Corp chính thức điều chỉnh lại giá bán lẻ xăng dầu như sau:

Giá bán lẻ xăng dầu được cập nhật ngày 30/11/2019

Đơn vị tính: VNĐ/lít

Sản phẩm Giá cũ Giá mới
Vùng I Vùng II Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 20,940 21,350 21,200 21,640
Xăng RON 95-III 20,790 21,200 21,070 21,490
E5 RON 92-II 19,500 19,890 19,810 20,200
DO 0,001S-V 16,260 16,580 16,280 16,600
DO 0,05S-II 15,960 16,270 15,980 16,290
Dầu hỏa 14,960 15,250 14,960 15,250

Xem lại lịch sử thay đổi giá xăng dầu 2019

Xem lại lịch sử thay đổi giá xăng dầu 2018