Giá bán lẻ xăng dầu thay đổi ngày 16/12/2019

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới nhất ngày 16/12/2019

Theo văn bản số 9261/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Vào lúc 15h00 ngày 16/12/2019, Hiệp Phong Corp chính thức điều chỉnh lại giá bán lẻ xăng dầu như sau:

Giá bán lẻ xăng dầu được cập nhật ngày 16/12/2019

Đơn vị tính: VNĐ/lít

Sản phẩm Giá cũ Giá mới
Vùng I Vùng II Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 21,200 21,640 21,030 21,450
Xăng RON 95-III 21,070 21,490 20,880 21,290
E5 RON 92-II 19,810 20,200 19,720 20,110
DO 0,001S-V 16,280 16,600 16,360 16,680
DO 0,05S-II 15,980 16,290 16,060 16,380
Dầu hỏa 14,960 15,250 15,010 15,310

Xem lại lịch sử thay đổi giá xăng dầu 2019

Xem lại lịch sử thay đổi giá xăng dầu 2018