Giá bán lẻ xăng dầu thay đổi ngày 31/12/2019

Bảng giá bán lẻ xăng dầu mới nhất ngày 31/12/2019

Theo văn bản số 10162/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Vào lúc 15h00 ngày 31/12/2019, Hiệp Phong Corp chính thức điều chỉnh lại giá bán lẻ xăng dầu như sau:

Giá bán lẻ xăng dầu được cập nhật ngày 31/12/2019

Đơn vị tính: VNĐ/lít

Sản phẩm Giá cũ Giá mới
Vùng I Vùng II Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 21,030 21,450 21,090 21,510
Xăng RON 95-III 20,880 21,290 20,990 21,400
E5 RON 92-II 19,720 20,110 19,880 20,270
DO 0,001S-V 16,360 16,680 16,890 17,220
DO 0,05S-II 16,060 16,380 16,590 16,920
Dầu hỏa 15,010 15,310 15,580 15,890

Xem lại lịch sử thay đổi giá xăng dầu 2019

Xem lại lịch sử thay đổi giá xăng dầu 2018