Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 27/08/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 27/08/2020

Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (27/08), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 27/08, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đ/lít

Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 15.210 15.510
Xăng RON 95-III 15.110 15.410
E5 RON 92-II 14.400 14.680
DO 0,001S-V 12.260 12.500
DO 0,05S-II 11.960 12.190
Dầu hỏa 10.120 10.320