Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 12/06/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 12/06/2020

Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (12/06), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 12/06, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đ/lít

Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 14,180 14,460
Xăng RON 95-III 14,080 14,360
E5 RON 92-II 13,390 13,650
DO 0,001S-V 11,810 12,040
DO 0,05S-II 11,510 11,740
Dầu hỏa 9,610 9,800