Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 13/05/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 13/05/2020

Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (13/05), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 13/05, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đ/lít

Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 12,330 12,570
Xăng RON 95-III 12,230 12,470
E5 RON 92-II 11,520 11,750
DO 0,001S-V 10,150 10,350
DO 0,05S-II 9,850 10,040
Dầu hỏa 7,880 8,030