Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 27/06/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 27/06/2020

Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (27/06), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 27/06, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đ/lít

Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 15,070 15,370
Xăng RON 95-III 14,970 15,260
E5 RON 92-II 14,250 14,530
DO 0,001S-V 12,410 12,650
DO 0,05S-II 12,110 12,350
Dầu hỏa 10,030 10,230