Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 28/04/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 28/04/2020

Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (28/4), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh theo hướng giảm giá các loại mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 28/4, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đ/lít

Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 11,730 11,960
Xăng RON 95-III 11,630 11,860
E5 RON 92-II 10,940 11,150
DO 0,001S-V 10,240 10,440
DO 0,05S-II 9,940 10,130
Dầu hỏa 7,960 8,110