Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 28/05/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 28/05/2020

Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (28/05), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 28/05, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đ/lít

Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 13,220 13,480
Xăng RON 95-III 13,120 13,380
E5 RON 92-II 12,400 12,640
DO 0,001S-V 11,040 11,260
DO 0,05S-II 10,740 10,950
Dầu hỏa 8,750 8,920