Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 13/04/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 13/04/2020

Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (13/4), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh theo hướng giảm giá các loại mặt hàng xăng dầu.

Việc trích lập và điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 13/4, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đ/lít

Sản phẩm Vùng I Vùng II
Xăng RON 95-IV 12,030 12,270
Xăng RON 95-III 11,930 12,160
E5 RON 92-II 11,340 11,560
DO 0,001S-V 11,120 11,340
DO 0,05S-II 10,820 11,030
Dầu hỏa 9,140 9,320