Tin tức

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 28/07/2020

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 28/07/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 28/07/2020 Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (28/07), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 28/07, cụ thể […]

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 13/07/2020

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 13/07/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 13/07/2020 Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (13/07), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 13/07, cụ thể […]

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 27/06/2020

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 27/06/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 27/06/2020 Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (27/06), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 27/06, cụ thể […]

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 12/06/2020

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 12/06/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 12/06/2020 Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (12/06), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 12/06, cụ thể […]

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 28/05/2020

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 28/05/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 28/05/2020 Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (28/05), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 28/05, cụ thể […]

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 13/05/2020

Điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 13/05/2020

Cập nhật kỳ điều chỉnh giá bán lẻ ngày 13/05/2020 Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (13/05), Liên Bộ Công Thương – Tài chính đã quyết định điều chỉnh giá các loại mặt hàng xăng dầu. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu được thực hiện từ 15h00 ngày 13/05, cụ thể […]